Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

— SURREAL COLLAGES MERGE CLASSICAL PAINTINGS WITH OLD HOLLYWOOD by LUIGI TARINI
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaciarka ciarka
8468 e1ab 500

Saturn hiding behind the Moon, 1.2 billion kilometers away.

Image Copyright Geek Out Huntsville

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaciarka ciarka
4163 63b5 500

Paul Dmoch - Sagrada Familia, Barcelona (watercolor)

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaciarka ciarka
2295 2afc 500
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
0433 571b 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavaka vaka
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
1394 92dc 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viavaka vaka

April 25 2017

I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavaka vaka
7462 e40a
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viavaka vaka
8215 b521
omg Ted!
8651 591e 500

doublearabianpunchfrontlayout:

number368:

bigmammallama5:

winterstar95:

itswalky:

wackd:

itswalky:

spockvarietyhour:

HOW DID YOU FIND MY CRYING SHED

Been looking at this for a while, and something about it seemed off.  Something else is going on here, behind the scenes.  And it hit me.

image

Look at where the floor is.  Her legs, in order to reach it, must be Liefeldian in length!  And then the obvious solution presented itself.

image

She’s standing on a dog!

No wonder this man is in here crying. She is a monster.

Far be it from me to argue with someone with nineteen years and counting of artistic experience, but that is exactly what I’m going to do, right now! Watch me! 

image

Yes, examination of that background and the marks on the floor of the shed lead me to the conclusion that there’s a great big hill of sand for her to be standing on. Thus obviously the reason he’s crying is that he’s just finished sweeping and now she’s letting all the sand in. As someone who spent many years at a summer camp with a sandy bank by the lake, and who was often made to sweep his own bunk, I can assure you that this is an unforgivable offense. Sand is the worst and there is always more of it. 

I will give you that there definitely appears to be sand.  However, it’s a clearly not a solid fixture of sand which would support the weight of an adult human woman.  

Unless…

image

now he can’t even close the door

fuck you, lady

This is the reason I am on tumblr

#someone photoshop Anakin’s face on the guy

ok

image

problem solved 

Y’all I came on tumblr for this kind of shit I’m so impressed

Reposted fromShinnomew Shinnomew viaikari ikari
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

0648 91e8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viavaka vaka
It was all so sad. But it was all so beautiful, too.
Kurt VonnegutThe Sirens of Titan
Reposted fromLittleJack LittleJack viavaka vaka
4744 c972 500
Reposted fromniefajna niefajna viaciarka ciarka

April 24 2017

4767 1765 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl