Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

8706 d508 500
Reposted fromZircon Zircon viapffft pffft
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustfeel justfeel

July 19 2018

- Nie mam gdzie sie ukryć. Nie mam gdzie uciec.
- Uciekaj we mnie.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaembrace embrace

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. 

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaembrace embrace
1407 cbf2 500
Reposted fromtfu tfu
1742 31ef
Reposted fromtfu tfu
6794 0ab8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
9203 287b
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
9009 863c 500
Reposted fromanheros anheros viaszarakoszula szarakoszula
9617 cfa8
5962 9c8a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaembrace embrace
"Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wódce byłeś". 
— Lao Che, 'Drogi Panie'.
Reposted fromsonaive sonaive viajointskurwysyn jointskurwysyn
6752 5e54 500
Reposted fromtfu tfu viatomczan tomczan

July 18 2018

9057 3bf0
4041 7f08 500
Reposted fromdivi divi viano-longer-kore no-longer-kore
2595 0090 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaembrace embrace
5926 cd29 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl