Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viaclaudelle claudelle
8367 5b11
Reposted fromewaryst ewaryst vialaparisienne laparisienne

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
8004 7e9f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viagronsaker gronsaker

February 22 2017

8931 0a2b
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagronsaker gronsaker
Zdjęcie użytkownika Dictator of good taste.Zdjęcie użytkownika Dictator of good taste.Zdjęcie użytkownika Dictator of good taste.Zdjęcie użytkownika Dictator of good taste.Zdjęcie użytkownika Dictator of good taste. Historia chokerów wiąże się z karą gilotyny. Jeden z pierwszych nosiła Anna Boleyn, oskarżona o cudzołóstwo, a następnie skazana na ścięcie głowy. Noszenie czarnych rzemyków zostało rozpowszechnione w XVIII wieku, kiedy to młode kobiety chcąc uczcić zmarłych w rewolucji francuskiej organizowały bale, posiadające funkcję terapeutyczną, podczas których nosiły czarne wstążki. Kontrowersje i niewybredne żarty o podtekście seksualnym nie są przypadkiem, bowiem niekiedy chokery nosiły prostytutki - ("Olympia"). W czasach rozwoju feminizmu czarne wstążki zakładały również aktywistki działające na rzecz kobiet. ("Anne Boleyn" - autor nieznany,
"Olympia" - Édouard Manet, 1865 r.,
"Primabalerina" - Edgar Degas, 1877r.,
"Cinderella" - Walt Disney, 1950 r.,
Natalie Portman, "Leon", 1994 r.)
Reposted fromciarka ciarka
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viabazyliszek bazyliszek
4153 a113
Reposted fromvesania vesania viakoralina koralina
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viakoralina koralina
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viakoralina koralina
dear attractive people
Reposted fromDeva Deva viasardoniczna sardoniczna
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagronsaker gronsaker

February 19 2017

4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasardoniczna sardoniczna
3368 5718 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl