Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

0044 a6d5 500

Vicki Ling

Eclipse, 2013
water colour on paper

4119 7ef5 500
Reposted fromoutline outline vialubiew0 lubiew0
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
0477 b17b 500

dopediamond:

Dope…Figures by Salman Khoshroo

3547 f964 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabesomebody besomebody
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabesomebody besomebody
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viageralt geralt
8695 97e0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viageralt geralt
4519 d1e5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viageralt geralt
6065 237b
specjalista
Reposted frommietapieprzona mietapieprzona viageralt geralt
Reposted fromzielono zielono viageralt geralt
9529 d817 500

redcat18:

This tweet makes my day. lol

(x)

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaikari ikari
ageofultron

“This is what life looks like: people who love each other, a home. You should take a moment, feel it. You still have time.” - Charles Xavier | Logan (2017)

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaciarka ciarka
0446 a52e
Reposted fromollardo ollardo viametanoiaa metanoiaa
5130 6773 500
Łódź
Reposted fromciarka ciarka
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viamoviesss moviesss
“Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść".
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaRybciaaa Rybciaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl