Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaPoranny Poranny

July 14 2017

1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoxygenium oxygenium
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viagronsaker gronsaker
6449 b7a9 500

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viagdziejestola gdziejestola
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
4106 eb06
Reposted fromiblameyou iblameyou viagdziejestola gdziejestola
7409 8bcc
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagdziejestola gdziejestola
8546 5379 500
Reposted fromherzlich herzlich viagdziejestola gdziejestola
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
8801 a555 500
Reposted fromkmj kmj viatwice twice
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7404 7ff0
3816 4c8b 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl