Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

5954 8054
  • Oczywiście można też całe życie unikać kłopotów, uciekać, uchylać się, zabezpieczać, nie wchodzić w konflikty, można, owszem, można całe życie być tchórzem. Tylko co to za życie? Życie powinno zawierać przeżycia: przeżyłem to, przeżyłem tamto, myślałem, że nie przeżyję, ale jakoś dałem radę. Jeśli twoje życie nie zawiera tych elementów, to radzę ci, usiądź na jakimś mrowisku – bez tego fizycznego doświadczenia nie znajdziemy porozumienia. Abyśmy znaleźli wspólny język, musisz zostać pokąsany, i to na własną prośbę.
— " Wyspa na prerii " Wojeciech Cejrowski
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viacytaty cytaty

July 22 2017

5520 7453 500
Reposted fromoll oll

July 21 2017

1413 df01
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viaevanescence evanescence
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viasardoniczna sardoniczna
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
3851 23c5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin
1180 0633 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

July 20 2017

2621 e4a6
Reposted fromFlau Flau viajanealicejones janealicejones
0512 5be7 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajanealicejones janealicejones
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomebody besomebody

July 18 2017

“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viaheartbreak heartbreak
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viavaka vaka
9931 89f9 500
Reposted fromknightedundine knightedundine viaoll oll
4816 faf0 500
Reposted fromexistential existential viajethra jethra
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viaillumination illumination
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaillumination illumination
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl